Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
9 - rozwiń Kwoty miesięcznych wydatków bieżących utrzymania jednego podopiecznego w przedszkolu w 2018r. i bieżącym oraz subwencja oświatowa na jedno dziecko w przedszkolu zapytanie Jarosław Cierniak 2019-03-29 2019-04-09
8 - rozwiń Stworzenie i uchwalenie uchwały o treści: zawieszenie na czas nieokreślony funduszu sołeckiego w gminie Borzytuchom od roku 2020 interpelacja Jarosław Cierniak 2019-03-18 2019-03-21
7 - rozwiń Wykaz kwot pieniędzy wyodrębnionych na fundusz sołecki w roku kalendarzowym 2019 z podziałem na sołectwa oraz kwoty pieniędzy dodanych z budżetu gminy w celu zwiększenia funduszu sołeckiego w celu realizacji zadań za rok 2018 zapytanie Jarosław Cierniak 2019-03-04 2019-03-13
6 - rozwiń Jakie środki z budżetu gminy w roku 2018 zostały wyasygnowane na budowę i remont dróg gminnych zapytanie Bogusława Pieprznik 2019-01-21 2019-01-29
5 - rozwiń Budowa chodników w miejscowości Jutrzenka zapytanie Bogusława Pieprznik 2019-01-16 2019-01-29
4 - rozwiń Rozbudowa Przedszkola w Borzytuchomiu interpelacja Leszek Szachta 2018-12-28 2019-01-09
3 - rozwiń Brak ofert do przetargu na inwestycje gminne zapytanie Jarosław Cierniak 2018-12-18 2019-01-02
2 - rozwiń Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borzytuchom z dnia 28 grudnia 2012 r. interpelacja Jarosław Cierniak 2018-12-18 2018-12-31
1 - rozwiń Zwiększenie ciśnienia wody na ulicach Reja, Słowackiego oraz ulicach sąsiadujących zapytanie Jarosław Cierniak 2018-12-18 2018-12-28