Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 3 2 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Jarosław Garbicz za
2 Mirosław Wensierski za
3 Bartłomiej Sokołowski przeciw
4 Leszek Szachta za
5 Jarosław Cierniak za
6 Grzegorz Kędziora wstrzymał się
7 Henryk Kędziora za
8 Witold Gradzik za
9 Krzysztof Kądziela za
10 Bogusława Pieprznik za
11 Stanisława Harahuc wstrzymał się
12 Krzysztof Furman za
13 Lucyna Kosowska za
14 Krzysztof Lass wstrzymał się
15 Beata Kudlik przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 4 3 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Jarosław Garbicz przeciw
2 Mirosław Wensierski za
3 Bartłomiej Sokołowski za
4 Leszek Szachta wstrzymał się
5 Jarosław Cierniak przeciw
6 Grzegorz Kędziora za
7 Henryk Kędziora za
8 Witold Gradzik wstrzymał się
9 Krzysztof Kądziela wstrzymał się
10 Bogusława Pieprznik wstrzymał się
11 Stanisława Harahuc za
12 Krzysztof Furman za
13 Lucyna Kosowska przeciw
14 Krzysztof Lass za
15 Beata Kudlik za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 1 4 0 0