Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
31 - rozwiń Zapytanie w sprawie statusu drogi na ulicy Chrobrego w miejscowości Borzytuchom zapytanie Jarosław Cierniak 2021-01-07 2021-01-20
30 - rozwiń Dotyczy przyznania środków z funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem uchwalonym uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Borzytuchom z dnia 28 września 2020 r. w przedmiocie złożenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego interpelacja Jarosław Garbicz 2020-11-10 2020-11-23
29 - rozwiń Interpelacja w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Niedarzynie z oddziałem przedszkolnym interpelacja Lucyna Kosowska 2020-10-28 2020-11-10
28 - rozwiń Dotyczy podziału funduszy sołeckich w gminie Borzytuchom na 2021 rok interpelacja Leszek Szachta 2020-10-21 2020-10-26
27 - rozwiń Zapytanie w sprawie odpadów komunalnych w gminie Borzytuchom zapytanie Jarosław Cierniak 2020-10-07 2020-10-21
26 - rozwiń Zapytanie w sprawie dróg w gminie Borzytuchom zapytanie Jarosław Cierniak 2020-10-07 2020-10-13
25 - rozwiń Zapytanie dotyczy stawek i finansowania OSP w naszej gminie zapytanie Lucyna Kosowska 2020-09-28 2020-10-09
24 - rozwiń Dotyczy rozwiązania problemu z drogą znajdującą się na ulicy Szkolnej w miejscowości Borzytuchom zapytanie Jarosław Cierniak 2020-08-24 2020-09-04
23 - rozwiń Dotyczy podtopienia majątku mieszkańców w Borzytuchomiu w dniu 10.08.2020 r. zapytanie Jarosław Cierniak 2020-08-24 2020-09-04
22 - rozwiń Zapytanie dotyczące funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz instalacji wodnej w Gminie Borzytuchom zapytanie Leszek Szachta 2020-06-01 2020-06-15
21 - rozwiń Zapytanie w sprawie źródła nieczystości dostających się do dopływu rzeki Jutrzenka w miejscowości Borzytuchom zapytanie Jarosław Cierniak 2020-05-13 2020-05-27
20 - rozwiń Zapytanie w sprawie tablic edukacyjnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującym się w miejscowości Borzytuchom zapytanie Jarosław Cierniak 2020-05-13 2020-05-27
19 - rozwiń Dotyczy znaków drogowych na ulicy Szkolnej w miejscowości Borzytuchom zapytanie Jarosław Cierniak 2020-05-13 2020-05-22
18 - rozwiń Zapytanie w sprawie budżetu Gminy Borzytuchom zapytanie Jarosław Cierniak 2020-05-13 2020-05-21
17 - rozwiń Dotyczy wyboru systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak i związanymi z tym stawkami w Gminie Borzytuchom interpelacja Jarosław Garbicz 2020-03-13 2020-03-27
16 - rozwiń Przedstawienie projektów i wniosków, które dotyczyły pozyskania Funduszy Unijnych i dotacji z budżetu państwa dla dobra Naszej Gminy w latach 2015-2019 zapytanie Lucyna Kosowska 2020-03-05 2020-03-18
15 - rozwiń Dotyczy mieszkań komunalnych i socjalnych w gminie Borzytuchom zapytanie Jarosław Cierniak 2020-02-24 2020-03-09
14 - rozwiń Dotyczy przedstawienia kosztów poniesionych na remonty i inwestycje w gminnych szkołach w latach 2016-2019. zapytanie Lucyna Kosowska 2019-11-13 2019-11-20
13 - rozwiń Dotyczy opóźnień w wydawaniu decyzji zabudowy w terminie przewidzianym przepisem kodeksu postępowania administracyjnego interpelacja Jarosław Cierniak 2019-08-13 2019-08-26
12 - rozwiń Wyszczególnienie kosztów utrzymania sieci szkół w Gminie Borzytuchom zapytanie Jarosław Cierniak 2019-08-13 2019-08-26
11 - rozwiń Rozwiązanie problemu z wodami opadowymi na drodze gminnej przy ul. Polnej w miejscowości Borzytuchom zapytanie Jarosław Cierniak 2019-08-13 2019-08-26
10 - rozwiń Zapytanie o wystosowanie pisma do sejmiku wojewódzkiego odnośnie wpisania do budżetu środków remontu drogi 209 z Borzytuchomia w kierunku Suchorza zapytanie Jarosław Cierniak 2019-08-16 2019-08-21
9 - rozwiń Kwoty miesięcznych wydatków bieżących utrzymania jednego podopiecznego w przedszkolu w 2018r. i bieżącym oraz subwencja oświatowa na jedno dziecko w przedszkolu zapytanie Jarosław Cierniak 2019-03-29 2019-04-09
8 - rozwiń Stworzenie i uchwalenie uchwały o treści: zawieszenie na czas nieokreślony funduszu sołeckiego w gminie Borzytuchom od roku 2020 interpelacja Jarosław Cierniak 2019-03-18 2019-03-21
7 - rozwiń Wykaz kwot pieniędzy wyodrębnionych na fundusz sołecki w roku kalendarzowym 2019 z podziałem na sołectwa oraz kwoty pieniędzy dodanych z budżetu gminy w celu zwiększenia funduszu sołeckiego w celu realizacji zadań za rok 2018 zapytanie Jarosław Cierniak 2019-03-04 2019-03-13
6 - rozwiń Jakie środki z budżetu gminy w roku 2018 zostały wyasygnowane na budowę i remont dróg gminnych zapytanie Bogusława Pieprznik 2019-01-21 2019-01-29
5 - rozwiń Budowa chodników w miejscowości Jutrzenka zapytanie Bogusława Pieprznik 2019-01-16 2019-01-29
4 - rozwiń Rozbudowa Przedszkola w Borzytuchomiu interpelacja Leszek Szachta 2018-12-28 2019-01-09
3 - rozwiń Brak ofert do przetargu na inwestycje gminne zapytanie Jarosław Cierniak 2018-12-18 2019-01-02
2 - rozwiń Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borzytuchom z dnia 28 grudnia 2012 r. interpelacja Jarosław Cierniak 2018-12-18 2018-12-31
1 - rozwiń Zwiększenie ciśnienia wody na ulicach Reja, Słowackiego oraz ulicach sąsiadujących zapytanie Jarosław Cierniak 2018-12-18 2018-12-28