Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zwiększenie ciśnienia wody na ulicach Reja, Słowackiego oraz ulicach sąsiadujących

Numer: 1, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Borzytuchom
data wpływu: 2018-12-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Cierniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Borzytuchom

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2018-12-28