Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie o wystosowanie pisma do sejmiku wojewódzkiego odnośnie wpisania do budżetu środków remontu drogi 209 z Borzytuchomia w kierunku Suchorza

Numer: 10, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Borzytuchom
data wpływu: 2019-08-16

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Cierniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Borzytuchom

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-08-21