Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Rozwiązanie problemu z wodami opadowymi na drodze gminnej przy ul. Polnej w miejscowości Borzytuchom

Numer: 11, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Borzytuchom
data wpływu: 2019-08-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Cierniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Borzytuchom

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-08-26