Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy opóźnień w wydawaniu decyzji zabudowy w terminie przewidzianym przepisem kodeksu postępowania administracyjnego

Numer: 13, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Borzytuchom
data wpływu: 2019-08-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Cierniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Borzytuchom

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-08-26