Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy mieszkań komunalnych i socjalnych w gminie Borzytuchom

Numer: 15, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Borzytuchom
data wpływu: 2020-02-24, data przekazania: 2020-02-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Cierniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Borzytuchom

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-03-09