Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borzytuchom z dnia 28 grudnia 2012 r.

Numer: 2, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Borzytuchom
data wpływu: 2018-12-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Cierniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Borzytuchom

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2018-12-31