Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dotyczące funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz instalacji wodnej w Gminie Borzytuchom

Numer: 22, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Borzytuchom
data wpływu: 2020-06-01, data przekazania: 2020-06-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Leszek Szachta radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Borzytuchom

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-06-15