Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy rozwiązania problemu z drogą znajdującą się na ulicy Szkolnej w miejscowości Borzytuchom

Numer: 24, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Borzytuchom, Przewodnicząca Rady Gminy
data wpływu: 2020-08-24, data przekazania: 2020-08-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Cierniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Borzytuchom

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-09-04