Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy podziału funduszy sołeckich w gminie Borzytuchom na 2021 rok

Numer: 28, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Borzytuchom
data wpływu: 2020-10-21, data przekazania: 2020-10-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Leszek Szachta radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Borzytuchom

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-10-26