Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy przyznania środków z funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem uchwalonym uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Borzytuchom z dnia 28 września 2020 r. w przedmiocie złożenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

Numer: 30, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Borzytuchom
data wpływu: 2020-11-10, data przekazania: 2020-11-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Garbicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Borzytuchom

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-11-23