Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wykaz kwot pieniędzy wyodrębnionych na fundusz sołecki w roku kalendarzowym 2019 z podziałem na sołectwa oraz kwoty pieniędzy dodanych z budżetu gminy w celu zwiększenia funduszu sołeckiego w celu realizacji zadań za rok 2018

Numer: 7, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Borzytuchom
data wpływu: 2019-03-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Cierniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Sekretarz Gminy

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-13