Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Stworzenie i uchwalenie uchwały o treści: zawieszenie na czas nieokreślony funduszu sołeckiego w gminie Borzytuchom od roku 2020

Numer: 8, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Borzytuchom
data wpływu: 2019-03-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Cierniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Sekretarz Gminy

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-21