Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Kwoty miesięcznych wydatków bieżących utrzymania jednego podopiecznego w przedszkolu w 2018r. i bieżącym oraz subwencja oświatowa na jedno dziecko w przedszkolu

Numer: 9, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Borzytuchom
data wpływu: 2019-03-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Cierniak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Sekretarz Gminy

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-04-09