Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Finansów stała 2018-11-22 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniona Uchwałą Nr III/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu stała 2018-11-22 Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 22 listopada 2018 r.
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-22 Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 22 listopada 2018 r.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-22 Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 22 listopada 2018 r.